'Hier ontdek je jouw talenten'

Orthopedagogische begeleiding

Orthopedagogiek

Ortho is een voorvoegsel dat afkomstig is uit het Grieks, waarmee recht, juist of volgens de regels wordt aangeduid. Pedagogiek is die tak binnen de wetenschap die de opvoeding van kinderen bestudeert en die onderzoek doet naar specifieke opvoedkundige en onderwijskundige handelingen. Orthopedagogische begeleiding betreft daarom de specialisatie waarbinnen de behandeling zich richt op het weer in rechte banen leiden van een problematische leer- of opvoedingssituatie bij kinderen (of volwassenen).

Onze werkwijze

In de praktijk houdt dit in dat orthopedagogische begeleiding het karakter heeft van remedial teaching, met een breder theoretisch kader. In de meeste gevallen maken we gebruik van onderwijskundige methodes, die we weer loslaten indien deze geen aansluiting vindt bij uw kind. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek vormen we dan zelf een aanpak die beter past bij de opvoeding of leerontwikkeling van uw kind.

De rode draad binnen orthopedagogische begeleiding is het verbaliseren van strategieŽn. Daarbij is het niet de bedoeling dat het kind op een robotachtige manier strategieŽn gaat herhalen, maar dat hij of zij zelf inzicht krijgt in hoe te handelen als er moeilijkheden ontstaan. Door aanmoediging, inleving en een open luisterhouding bloeien de meeste kinderen op en kunnen ze zelf actief meedenken in hun eigen leerproces. Hierdoor zijn de strategieŽn niet door ons opgelegd, maar worden door het kind zelf mee ontdekt.

Naast het verbeteren van de problematische leer- of opvoedingssituatie is in de begeleiding ook psycho-educatie opgenomen. Psycho-educatie is de methodiek die zich richt op het informeren van het kind, de ouders en andere betrokkenen over de aard van de stoornis, wat het voor hen en hun omgeving betekent en over de mogelijke gevolgen ervan.

Door acceptatie van eigen goede en minder goede eigenschappen verdwijnen de problematische ervaringen, wat het zelfvertrouwen verhoogd. Het welbevinden van uw zoon of dochter is immers het hoofddoel van de begeleiding. De verandering van Ďdit kan ik welí in plaats van Ďdit kan ik nietí is zeer belangrijk voor het slagen van iedere behandeling.

Orthobegeleiding biedt begeleiding bij o.a.:

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.