'Hier ontdek je jouw talenten'

Rekenproblemen en Dyscalculie

Rekenproblemen

Rekenen is, naast lezen en schrijven, een culturele vaardigheid. Een vaardigheid die wanneer deze onvoldoende ontwikkeld is kan leiden tot een hoop problemen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het niet goed en snel kunnen omgaan met geld tijdens het boodschappen doen of problemen met het klokkijken.

Kinderen met rekenproblemen zijn kinderen bij wie de normale leerwetten niet werken. De normale leerwetten zeggen: oefening baart kunst. De kunst wil zich bij een kind met rekenproblemen maar niet openbaren. Of althans niet in voldoende mate. Dat vinden veel mensen raar en geven vaak als verklaring dat er onvoldoende gerekend is met het kind. Veelvuldig rekenoefeningen doen, is in dit geval niet de oplossing.

Door regelmatige faalervaringen binnen het rekenen krijgen deze kinderen tijdens het rekenen een soort black-out. Hun aandacht dwaalt af en het automatiseren van bijvoorbeeld de tafels komt niet tot stand. Na langdurig oefenen zal nog steeds niet meer inzicht worden verworven. Het is voor een kind met rekenproblemen belangrijk dat hij rekenoefeningen krijgt op zijn eigen niveau, met ondersteuning die gericht is op het doorbreken van het faalangst patroon.

Ernstige rekenproblemen worden in sommige gevallen dyscalculie genoemd. Dyscalculie is net als dyslexie een beschrijvende term, maar het verwijst niet naar een oorzaak of verklaring. Het ernstige rekenprobleem is dus niet het gevolg van dyscalculie, maar het is dyscalculie.

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot oproepen van rekenkennis. Het onvoldoende kunnen oproepen van rekenkennis kan niet worden verklaard op basis van intelligentie en het aangeboden onderwijs.

Op dit moment heeft men het vermoeden dat er bij kinderen met dyscalculie sprake is van mogelijke uitval in specifieke hersengebieden. Overigens is voorzichtigheid hier geboden. Men ziet tijdens neurologisch onderzoek wel dat er iets gebeurt, maar niet wat. Bij de werkelijke oorzaak van dyscalculie tast men nog in het duister. Wel is duidelijk dat kinderen met dyscalculie heel verschillend zijn en dat ze allemaal hun eigen individuele hulp verdienen.

Begeleiding

Wanneer U zich zorgen maakt over de rekenontwikkeling van uw kind kunt U bij Orthobegeleiding terecht. Onze hulp bestaat uit het aansluiten bij de al beheerste rekenvaardigheden en deze vanaf dit punt verder uitbreiden. Daarbij vinden wij het heel belangrijk dat we samen met het kind een manier bedenken waarmee het ontwikkelde faalangstpatroon kunnen doorbreken.

Een kortdurende individuele begeleiding helpt uw kind snel op weg. Om zoveel mogelijk korte lijnen te hebben met school, willen we de begeleiding als het kan op school aanbieden. Voor het slagen van de behandeling is het belangrijk dat uw kind geregeld samen met U het huiswerk voor de behandeling maakt.

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.