'Hier ontdek je jouw talenten'

Faalangstreductietraining en examenvreestraining

Wat is faalangst?

Faalangst kan omschreven worden als de angst voor het niet goed kunnen presteren. Deze angst kan zich op verschillende gebieden voordoen. Zo kunnen faalangstige kinderen erg gespannen zijn voor een proefwerk of voor een spreekbeurt. Andere kunnen zich paniekerig voelen als ze een sportprestatie moeten leveren. Faalangst kan ook tot uiting komen bij de gedachte een ander mens te moeten aanspreken. Altijd zijn kinderen met faalangst bang dat ze tekort schieten in kennis en vaardigheden.

Bij faalangst gaat het niet alleen om de angst dat iets niet zal lukken, maar ook om datgene wat daarna gaat komen. Faalangstigen verwachten meestal dat anderen negatief zullen reageren op dat wat zij doen. Als zij in de klas een vraag willen stellen, zijn ze vaak bang dat de leerkracht hun vraag stom zal vinden en dat de klas in lachen uitbarst.

Faalangstige kinderen zijn ook erg bang voor kritiek en vaak durven ze geen kritiek op anderen te geven. In de meeste gevallen kroppen zij hun ergernissen op, waardoor ze lichamelijk en geestelijk steeds minder goed gaan functioneren.

Oorzaak van faalangst

Faalangst komt voort uit negatieve ervaringen die zijn opgedaan in het leven. Wanneer de reacties van ouders, gezinsleden of andere volwassen op het gedrag van het kind regelmatig negatief zijn, dan bestaat er een grote kans dat het kind bang wordt voor fouten te maken. Faalangst is daarom niet erfelijk, maar een aangeleerde angst. Het aanleren kan op verschillende manieren plaatsvinden. Het onderwijs speelt hierin een rol. Het onderwijs is geheel gericht op het leveren van prestaties. Als kinderen niet voldoende presteren vallen ze buiten de groep, met alle gevolgen van dien. Daarnaast speelt de opvoeding ook een grote rol bij het ontwikkelen van faalangst. Zo kunnen faalangstige kinderen de angst kopiŽren. Wanneer je als ouder zelf ook bang bent voor te mislukken. Dan bestaat er een grote kans dat kinderen deze angst kopiŽren. Hoe je als gezin omgaat met prestaties, verwachtingen en fouten is ook erg belangrijk. Wanneer je de mogelijkheid bij het kind ontneemt om succesvol te zijn dan ondermijn je het zelfvertrouwen. De volgende gevallen in de opvoeding kunnen het zelfvertrouwen van het kind sterk ondermijnen:

  • Te moeilijke taken opgeven en na afloop negatief reageren. In werkelijkheid heb je dan als ouders te hoge verwachtingen.
  • Boos en verwijtend reageren op de fouten van een kind. Het kind leert zo dat fouten maken een groot probleem is.
  • Taken van een kind overnemen, omdat je te snel denkt dat het kind dit niet kan.
  • Alleen maar wijzen op fouten en dat wat goed gaat minder belangrijk vinden.

De faalangstreductietraining

Wanneer U zich zorgen maakt over uw kind, omdat hij of zij slecht slaapt, niet graag naar school gaat, erg verlegen is, een erg gespannen indruk maakt, snel boos wordt, geen vragen durft te stellen, gauw zenuwachtig is of moeite heeft met andere mensen aan te spreken. Dan kan een faalangstreductie een uitkomst zijn. In een training van acht bijeenkomsten gaan de kinderen in een groep van maximaal vier kinderen aan de slag met het versterken van hun zelf vertrouwen. Leren de kinderen beter omgaan met de druk en eisen die de omgeving aan ze stelt. Onderzoeken we de positieve eigenschappen die het kind heeft en leggen we de nadruk op hun eigen talenten.

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.