'Hier ontdek je jouw talenten'

Onderzoek

Orthobegeleiding biedt onderzoek en geeft advies. Of het nu gaat om de studiekeuze of het ontwikkelingsniveau wat betreft intelligentie, lees- of schrijfvaardigheden. Door middel van de onderzoeksresultaten verkrijgen we meer duidelijkheid en inzicht in de ontwikkeling van uw zoon of dochter, en geven we advies.

De uitslagen van het onderzoek worden verwerkt in een verslag. Bij orthobegeleiding hechten we veel waarde aan praktisch uitvoerbare adviezen. Deze adviezen worden tijdens het adviesgesprek met de ouders en, wanneer dit gewenst is, eventueel met de school besproken.

Wanneer is onderzoek aan te raden:

Onderzoek is aan te raden wanneer ouders zich (ernstig) zorgen maken over de ontwikkeling van hun zoon of dochter en graag meer duidelijk willen hebben, en een verklaring zoeken voor de ontstane klachten.

Wanneer een kind erg veel problemen ondervindt met het leren op school, of juist uitzonderlijk goed presteert, is een intelligentieonderzoek in de meeste gevallen zinvol. Op deze manier kan overvragen van het kind of het onderpresteren voorkomen worden, waardoor kinderen vaak beter in hun vel komen te zitten.

Wanneer jongeren echt niet weten wat hun motiveert is het raadzaam om een beroepskeuze onderzoek te doen, eventueel met een intelligentieonderzoek. Wanneer jongeren meer zicht krijgen op hun eigen talenten zullen ze meer gemotiveerd worden voor school.

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.