'Hier ontdek je jouw talenten'

Welkom op de website van Orthobegeleiding

Even voorstellen...

Monique Raats-Bartelings is orthopedagoog, docent voortgezet onderwijs en dyslexie behandelaar.

Zij studeerde orthopedagogiek aan de universiteit van Nijmegen. Na het behalen van haar doctoraal heeft zij zich meer dan 12 jaar ingezet als orthopedagoog, docent en dyslexiebehandelaar in het basis- en voortgezet onderwijs. Daar heeft ze ervaren dat het onderwijs niet aan de behoeften van aile kinderen kan voldoen. Daarom heeft zij in januari 2014 de deuren geopend van haar eigen praktijk, Orthobegeleiding.

Monique werkt vanuit de visie dat aile kinderen van nature willen leren. Omdat ieder kind uniek is in zijn eigen talenten en leerstijl kunnen sommige kinderen geen aansluiting vinden in het onderwijs. Een geremde ontwikkeling uit zich onder andere in leerproblemen, faalangst, onzekerheid, concentratie problemen, teruggetrokken gedrag, eenzaamheid, boosheid of pesten.

Door haar begeleiding aan te Iaten sluiten bij de leerstijl en talenten van kinderen, ontdekken kinderen zelf nieuwe vaardigheden en strategieen. Hierdoor krijgen ze meer zelfvertrouwen en komen ze weer beter in hun vel te zitten. De leerprestaties gaan vooruit en kinderen ervaren dat leren leuk is.

Monique staat voor een KORTDURENDE, POSITIEVE, OPLOSSINGSGERICHTE en EFFECTIEVE aanpak.

Orthobegeleiding is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO).

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.