'Hier ontdek je jouw talenten'

Orthobegeleiding | Visie

Goede jeugdzorg

Tijdens de ontwikkeling van kinderen kunnen er grote of kleine zorgen ontstaan. De oplossing voor deze zorgen zijn niet altijd even eenvoudig en verdient meer dan alleen symptoombestrijding of een algemeen behandeladvies. Bij ons is elk kind, evenals de opvoedingssituatie, uniek en dat verdient advies en ondersteuning op maat. In het advies en de ondersteuning werken we vanuit de positieve benadering, dit betekend werken vanuit mogelijkheden en niet vanuit gebreken. Verder vinden we echt luisteren en het kind serieus nemen erg belangrijk. Op deze manier bereiken we veiligheid, rust en vertrouwen van waaruit het kind weer kan werken aan de balans van zijn eigen ontwikkeling.

Samenwerking

Veel problemen ontstaan tijdens interacties tussen alle partijen rondom het kind, en/of ze beÏnvloeden deze. We werken daarom ook samen met ouders, het gezin en de school (indien gewenst). Hierin is het niet de bedoeling dat wij de problemen overnemen, maar bieden we wel de benodigde ondersteuning. Dat betekent dat we het kind huiswerkopdrachten meegeven, zodat U samen met het kind zoveel mogelijk kan werken aan het probleem. Daarin geldt dat de huiswerkopdrachten wel met plezier gemaakt worden. Hiervoor hebben we regelmatig overleg om de zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Meer dan goede zorgverlening

De jeugdzorg die wij bieden is resultaat gericht. Een begeleiding of advies is pas echt zinvol als je in korte tijd resultaat ziet. Om deze resultaten zo goed mogelijk zichtbaar te maken, werken we met handelings- en evaluatieverslagen. Na afloop bieden wij hulpmiddelen om mogelijke terugvallen zoveel mogelijk te voorkomen.

Verschil mag er zijn

Omdat we allemaal verschillend zijn en in ons eigen tempo leren, passen wij ons bij ieder kind aan. Verder vinden we de inbreng van het kind erg belangrijk en stimuleren we het ontdekken en inzetten van eigen talenten en interesses bij het leerproces.

Orthobegeleiding biedt begeleiding op maat. Hier is niks gek en mogen we gewoon ons zelf zijn. Hier moet niks, maar doen we dat omdat het leuk is. Hier ontdekken kinderen dat leren leuk kan zijn!

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.