'Hier ontdek je jouw talenten'

Werkwijze

Huiswerkbegeleiding/ vakondersteuning / examentraining / studiekeuze-onderzoek

Onderstaande werkwijze is geschreven voor individuele begeleidingen of onderzoek. Indien uw interesse uitgaat naar de werkwijze voor huiswerkbegeleiding of examentraining kunt u meer informatie vinden op de pagina groepstraining.

Intakegesprek

Voor het starten van een begeleiding of onderzoek wil ik graag eerst een afspraak maken voor een vrijblijvend gesprek. Dit gesprek is natuurlijk kosteloos. In dit gesprek praten we over de klachten of problemen, maar ook over de sterke kanten en interesses van uw kind. Na afloop bespreken we samen wat het beste is voor Uw kind. Wilt U graag een afspraak maken voor een intakegesprek ga dan naar contact of bel 06-48930320.

Afstellen van de behandeling

Om de begeleiding zo goed mogelijk op de behoefte van het kind af te stemmen, vinden we het vaak prettig om extra informatie in te winnen bij de leerkracht. Natuurlijk gaat dit in overleg met u. Indien blijkt dat er onvoldoende didactische informatie over het kind is dan zal aanvullend onderzoek worden verricht. Over het algemeen bestaat dit uit een kortdurend didactisch onderzoek. Dit onderzoek wordt dan een week voor de begeleiding ingepland.

Evaluatie

Begeleidingen bestaan meestal uit 12 sessies. Na sessie 12 volgt een hertest die uitvoerig met U besproken wordt. In dit gesprek bespreken we ook wat de vervolg mogelijkheden zijn. Meestal is verder oefenen via deze website voldoende.

Heeft U nog vragen over de mogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.