Online hulp bij schoolse vaardigheden

Categorie: Leren

Artikelen over leren voor kinderen, jongeren en hun ouders

Geplaats door op 21-2-20 in Leren

Deze blog is geschreven voor jongeren die huiswerk vervelend vinden, omdat ze er geen zin in hebben of het erg moeilijk vinden. De strekking is niet overtuiging, maar zelf onderzoek. Wat vind jij belangrijk en hoe wil je binnen jouw opvattingen omgaan met huiswerk? Uiteindelijk wordt alles wat je doet bepaald door jouw gedachtes. Is de gedachte: “Ik vind huiswerk moeilijk en niet leuk,” een helpende gedachte voor jouw toekomst.

Geplaats door op 15-12-19 in Leren

Deze blog is geschreven voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen eenmaal in het VO zitten is huiswerk soms een groot probleem. Hier bespreek ik wat je als ouder kunt doen om ook hun zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning is gericht op het opbouwen van een positieve sfeer in huis, wat aan het hele gezin ten goede komt. De focus ligt niet op het kind met het huiswerkprobleem, maar wat jij als ouder kunt doen. Door inzicht krijgen we immers weer uitzicht!
Handen op een boek

Geplaats door op 1-10-19 in Leren

Deze blog is geschreven voor ouders met kinderen die problemen hebben met het aanleren van schoolse vaardigheden, zoals dyslexie en dyscalculie. Maar ook ouders van kinderen die minder ernstige leerproblemen ervaren zijn van harte uitgenodigd. Hier bespreek ik wat je als ouder kunt doen om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning heeft niets met lezen, spelling en rekenen te maken, maar gaan meer over de onbewuste aannames over het leerprobleem. Zodat ook jouw kind zijn talenten kan inzetten om een glorieuze toekomst te gemoed te gaan.