Online hulp bij schoolse vaardigheden

Visie en missie

Orthobegeleiding werkt vanuit aandachtig oefenen en positiviteit

Bekwaam kunnen lezen, spellen, rekenen en leren is eerder een kwestie van tijd dan van aangeboren kwaliteit. Met voldoende tijd, inspanning en juiste oefeningen kunnen kinderen en jongeren hun niveau aanzienlijk verbeteren. Helaas twijfelen kinderen en jongeren nog vaak aan hun eigen kunnen. Bij Orthobegeleiding wordt die twijfel weggenomen.

Missie

Bij Orthobegeleiding geloven wij in de volgende oude Oosterse uitspraak:

Zaai een gedachte en u oogst een daad.
Zaai een daad en u oogst een gewoonte.
Zaai een gewoonte en u oogst een karakter.
Zaai een karakter en u oogst een lot.

Deze uitspraak beschrijft voor ons in een paar krachtige woorden hoe groot de invloed van onze gedachten op onze toekomst is. We gaan er dan ook vanuit dat je pas een beperking hebt als je zelf denkt dat je beperkt bent. Het onderwijs benadrukt dit nog niet voldoende. Orthobegeleiding wil dan graag de link leggen tussen de gedachten die leerlingen en jongeren hebben over hun eigen vaardigheden en hun daadwerkelijke prestaties. Wij geloven niet in beperkingen, maar in mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Door middel van begeleiding, passende oefeningen en lesmateriaal, blogs en online leerspelletjes helpen wij kinderen en jongeren om hun gedachten over zichzelf te onderzoeken en daar waar nodig aan te passen. Zodat zij uiteindelijk zelf instaat zijn hun eigen toekomst te bepalen, zonder te worden beperkt door opgelegde gedachten van anderen.

Kernwaarden

Kinderen en jongeren hebben geen beperkingen in hun mogelijkheden. De beperkingen zijn slechts mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.

Visie

Bij Orthobegeleiding werken we naar een wereld waar kinderen en jongeren niet meer beperkt worden door leerproblemen, maar waar zij zelf werken aan hun eigen toekomst door hun gedachten over hun eigen beperkingen op te heffen.