Online hulp bij schoolse vaardigheden

Privacy

Orthobegeleiding hecht veel waarde aan de privacy van haar gebruikers!

Orthobegeleiding is een orthopedagogische praktijk voor kinderen en jongeren met leerproblemen, als uitgeverij van leerondersteunend lesmateriaal en software. ‘Orthobegeleiding’, biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs als ook de thuismarkt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Op onderliggende pagina's leest u hoe wij omgaan met deze gegevens.
Thuismarkt
Voor ouders en hun kinderen
Primair en voortgezet onderwijs
Voor scholen, praktijken en onderwijsondersteunende instellingen

Nog vragen?

Als u naar aanleiding van mijn privacy beleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan gerust contact met mij op!