Online hulp bij schoolse vaardigheden

Tag: Ouder

Geplaats door op 21-2-20 in Lezen

Deze blog is geschreven voor jongeren die lezen niet leuk vinden. De strekking is niet overtuiging, maar zelf onderzoek. Wat vind jij belangrijk en hoe speelt lezen daar een rol in. Uiteindelijk wordt alles wat je doet bepaald door jouw gedachtes. Is de gedachte: “ik vind lezen niet leuk”, een helpende gedachte voor jouw toekomst?

Geplaats door op 21-2-20 in Spelling

Deze blog is geschreven voor jongeren die moeite hebben met spelling. Ik hoop dat je na afloop van dit schrijven meer inzicht krijgt in jouw probleem met spellen, zodat jezelf aan de slag kunt om dit probleem te laten verdwijnen. Het uitgangspunt is dat jouw gedachtes bepalen wat je wel of niet kunt. Op deze manier bepaal jezelf hoe dat jouw toekomst eruit gaat zien. Wie weet speelt spelling daar wel een grote rol in.

Geplaats door op 15-12-19 in Leren

Deze blog is geschreven voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen eenmaal in het VO zitten is huiswerk soms een groot probleem. Hier bespreek ik wat je als ouder kunt doen om ook hun zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning is gericht op het opbouwen van een positieve sfeer in huis, wat aan het hele gezin ten goede komt. De focus ligt niet op het kind met het huiswerkprobleem, maar wat jij als ouder kunt doen. Door inzicht krijgen we immers weer uitzicht!
Handen op een boek

Geplaats door op 1-10-19 in Leren

Deze blog is geschreven voor ouders met kinderen die problemen hebben met het aanleren van schoolse vaardigheden, zoals dyslexie en dyscalculie. Maar ook ouders van kinderen die minder ernstige leerproblemen ervaren zijn van harte uitgenodigd. Hier bespreek ik wat je als ouder kunt doen om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. Deze ondersteuning heeft niets met lezen, spelling en rekenen te maken, maar gaan meer over de onbewuste aannames over het leerprobleem. Zodat ook jouw kind zijn talenten kan inzetten om een glorieuze toekomst te gemoed te gaan.